”OR IS IT”

Zo dat was het dan, na de twee voorgaande blogs geschreven te hebben zit ik nu in wat rustiger vaarwater. Deze zijn zeer goed bezocht zodat je kunt stellen dat het onderwerp bij veel mensen leeft. Uiteraard niet te vergelijken met die van de onderzoeker die ook nog eens- naast de vele lovende- ook minder lovende reacties krijgt. Dat laatste betreft de fans die het niet kunnen verkroppen dat aan Paul getwijfeld wordt. Want stel je voor, je loopt alle concerten af- geen idee wat een kaartje kost maar het zal niet gering zijn- en dan lees je dat je al die jaren naar een surrogaat Paul hebt zitten kijken.

Of niet.

Ik werkte in het begin van mijn postale loopbaan als postbesteller en moest voor het eerst een wijk lopen dat het rooie dorp genoemd werd. In één van de woningen stond een paard in de keuken, zo werd mij verteld door een ervaren postbesteller. Ik geloofde het niet en dacht aan een grap tot ik aan het eind van de wijk bij dat huis aankwam. Voor de deur stond een schillenkar en in de keuken een paard. U leest het goed, niet in de gang maar in de keuken. Om het paard enig gerief te bieden was op de vloer stro gelegd. Een vrouw zat op een stoel naast het fornuis in een pot te roeren. Zij was de vrouw van de schillenboer. De ervaren postbesteller werd niet geloofd maar had wel degelijk de waarheid gesproken. Het meest ongelofelijke kan soms waar zijn.

Update. De schrijver van The Memoirs heeft via mail aan de onderzoeker laten weten dat William onder de indruk is van een aantal van zijn presentaties. William volgt onderzoeker dus. Dat is wat de onderzoeker en zijn volgers zich al een tijd afvragen.

Advertenties

WILLIAM SHEPHERD (HET VERVOLG)

William Shepherd, alias Bill Shepperd, Billy Shears ging verder als Paul Mc Cartney. Vergelijkende foto’s die onderzocht zijn door deskundigen vertonen- ondanks William’s plastische chirurgie- afwijkingen met de originele Paul. Dit zijn gezichtskenmerken die niet leeftijd gebonden zijn, Paul is slechts 24 jaar oud geworden. Een professor op stemgebied aan een universiteit deed een voiceprint en hoorde- ondanks de goed geïmiteerde stem-  wel degelijk verschil. Ook is William langer en 5 jaar ouder dan Paul

Het album Sgt Pepper dat in 1967, een jaar na de dood van Paul uitkwam is vooral het product van William die er als zeer getalenteerd musicus zijn stempel op heeft gezet. Het album blinkt uit door de hoes en orkestrale hoogstandjes. Het verschil tussen de nieuwe en oude Paul werd gemaskeerd door het totaal andere uiterlijk van álle Beatles zoals te zien is op de hoes. Dit om de verschillen die kritische fans zouden zien te verhullen.

Als het waar is wie wisten er dan van.

Paul’s overleden vrouw de fotografe Linda Mc Cartney en Heather Mills wisten ervan evenals enkele grote bands en aanverwante artiesten. Anderen werden betaald om te zwijgen, sommigen verdwenen waaronder iemand in de omgeving die de zaak openbaar dreigde te maken. De muziekbusiness schijnt als het om het grote geld gaat corrupt en duister te zijn, aldus het onderzoek.

THE MEMOIRES OF BILLY SHEARS” (auteur Thomas U.Harriet) is een boek dat veel onthuld. Het is als fictie geschreven en bevat zeer veel details. Het kan dus bijna niet anders dan dat U. Harriet de gostwriter van William is. Het boek bevat veel codes (dik gedrukte letters in pagina’s) die samen  zinnen vormen. Eén van de code’s onthuld: ”I go by several names, i play the long running show. Every rol has it’s own name, the part of Paul is the same.” Aan het boek is veel aandacht besteed, zo is er een beknopte uitgave en het dikke boek dat uit 666 bladzijde bestaat.

Het is vooralsnog een mysterie, de vermeende vervanging van Paul, de vele aanwijzingen en het boek dat niet alleen een duistere maar ook een occulte kant heeft.  Wat is waar en wat niet, zelfs de serieuze onderzoekers begrijpen veel zaken niet. Waar ze wel van overtuigd zijn is dat Paul vervangen is door William.

Het vermoeden bestaat dat de nu 81 jarige musicus een aantal zaken wil ophelderen. Al de credits van zijn werk in de 52 jaar dat hij Paul Mc Cartney speelt gaan naar de omgekomen Paul en niet naar William zelf. Misschien heeft hij genoeg van de rol die hij al jarenlang speelt en wil dat bekend maken.

JOHN, WILLIAM, GEORGE EN RINGO

Voorwoord.

Als Beatlefan zoek ik regelmatig naar artikelen over The Beatles. Het blog dat uit twee delen bestaat is een verslag n.a.v het gerucht over de dood van Paul Mc Cartney dat regelmatig en ook nu weer de kop opsteekt. Hij zou vervangen zijn door een ander. Ikzelf sta er vooralsnog neutraal in maar volg de bevindingen van een onderzoeker met grote interesse omdat het zó onwaarschijnlijk is dat het waar zou kunnen zijn. Dit blog gaat over zijn bevindingen.

Het gerucht.

Het gerucht dat Paul Mc Cartney in 1966 bij een tragisch auto ongeluk om het leven is gekomen is mij bekend. Op de hoes maar ook in songs van Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band dat in 1967 uitkwam staan vele aanwijzingen waaruit de dood van Paul zou blijken. Zo staan de Beatles voor een graf waarop de basgitaar van Paul ligt. Naast de Beatles in kleurig ornaat staat een kopie van hen in begrafeniskleding. Waarom dit de basgitaar van Paul is? Paul was linkshandig en zo ligt die gitaar in de vorm van witte begrafenisbloemen ook op zijn graf. Een grap van de heren en hun management, zij het een lugubere was toen mijn gedachte. Nu gaan die geruchten opnieuw door een boek dat in 2009 verscheen. De onderzoeker van het 666 pagina tellende boek viel bij het lezen van de ene verbazing in de andere. Over dat boek later meer. Hieronder een verslag van de onderzoeker in mijn eigen woorden.

Het onderzoek

Paul is dood, zo beweren sommigen maar volgens anderen leeft hij ergens in de anonimiteit. Hij moest vervangen worden want de show must go on. Zeker in de tijd dat the Beatles immens populair waren. Werd zijn dood bekend dan zouden velen een trauma oplopen. Beatlemania was massahysterie dus was men bang dat zelfs zelfmoorden het gevolg zouden zijn. Maar misschien was de grootste reden voor het vervangen van Paul de giga opbrengsten die de  Engelse staat zou mislopen als het Beatles imperium ineen zou storten. Het grote geld dat de staat ook nu nog incasseert want de albums van the Beatles doen het nog uitstekend. Net als de albums van ”Paul” die nog steeds optreedt. Die winst- hij is miljardair- geldt dus niet alleen voor ”Paul.” ”Sir Paul McCarney” is big business en tweemaal onderscheiden dus dat zegt genoeg. John Lennon die ook onderscheiden werd stuurde deze terug met een begeleidende brief, hij wilde niet meedoen met de society (Er wordt zelfs over secret society gesproken) Hij werd vermoord door een fan.

Wie is de vervanger van Paul?

Volgens de onderzoekers is dat William Shepperd, een veelzijdig musicus die vroeger in verschillende bands speelde. Hij wordt ”the man with the thousand voices” genoemd en trad onder verschillende namen op waaronder Phil Ackrill (vroege jaren). Bill Shepperd en Billy Shears zijn andere aliassen van William. Na de dood van Paul in 1966 toerde de Beatles een tijd niet. Die tijd moest gebruikt worden om William naar Paul te transformeren. Een rol die hij tot op de dag van vandaag speelt. Linkshandig een gitaar bespelen als je rechtshandig bent kost veel moeite dus dat moest hij leren. Dit wbt het podiumwerk. In de studio tijdens opnames speelt hij gewoon rechtshandig. Plastische chirurgie deed hem veranderen in Paul. In ”67 kwam Sgt Pepper uit.

De jonge William Shepherd als Phill Ackrill (links)

werd Paul Mc Cartney (rechts)

Wordt vervolgt.